Ιταλικές Άλπεις - Ιταλία - Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

Εδώ είναι ένα χάρτη της η γεωγραφική κατανομή των Αλπεων, που είναι συνεπής με την ταξινόμηση SOIUSA.
Wikipedia: SOIUSA

Δεν πρόκειται για μια απλή ανάλυση ανά χώρα: αυστριακών Αλπεων, ελβετικές? Αλπεις, γαλλικές Αλπεις, ιταλική Άλπεις, βαυαρικές Άλπεις και τις Αλπεις σλοβενική. Αυτό είναι ένα χάρτη της γεωγραφική διαίρεση, σύμφωνα με την ταξινόμηση των SOIUSA οι Αλπεις. Ανεπτυγμένες δεδομένα περιλαμβάνουν 5 μεγάλες αλυσίδες, 36 ομάδες και υποομάδες 132. Ορεινές υποομάδες περιγράφονται από τα παρακάτω: όνομα η υποομάδα (ορεινή περιοχή), το όνομα της ομάδας, το όνομα της κύριας αλυσίδας, φωτογραφία του ψηλότερο βουνό, και όνομα και το ύψος του ψηλότερο βουνό, καθώς και συνδέσεις σε πληροφορίες στη σελίδα wikipedia.

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορίαπεριγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:όνομα, τμήμα, αλυσίδα, υψηλότερη κορυφωθεί στο, σύνδεση στο Wikipedia, φωτογραφία.

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

01.1 Prealpi Liguri
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 01 Alpi Liguri

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Armetta (1.739 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

01.2 Alpi del Marguareis

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 01 Alpi Liguri

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Punta Marguareis (2.651 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

02.1 Alpi Marittime

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 02 Alpi Marittime e Prealpi di Nizza

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Argentera (3.297 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

02.2 Prealpi di Nizza

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 02 Alpi Marittime e Prealpi di Nizza

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Férion (1.412 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

04.1 Alpi del Monviso

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 04 Alpi Cozie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monviso (3.841 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

04.2 Alpi del Monginevro

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 04 Alpi Cozie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pic de Rochebrune (3.324 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

04.3 Alpi del Moncenisio

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 04 Alpi Cozie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pierre Menue (3.505 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.1 Alpi di Lanzo e dell'Alta Moriana

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Punta di Charbonnel (3.760 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.3 Alpi della Grande Sassière e del Rutor

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Aiguille de la Grande Sassi?re (3.751 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.4 Alpi del Gran Paradiso
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Gran Paradiso (4.061 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.5 Alpi del Monte Bianco

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Bianco (4.810 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.1 Alpi del Grand Combin

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Grand Combin de Grafeneire (4.314 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.2 Alpi del Weisshorn e del Cervino

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Weisshorn (4.505 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.3 Alpi del Monte Rosa

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Punta Dufour (4.634 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.4 Alpi Biellesi e Cusiane
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Mars (2.600 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.5 Alpi del Mischabel e del Weissmies

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Weissmies (4.023 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

10.1 Alpi del Monte Leone e del San Gottardo

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 10 Alpi Lepontine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Leone (3.552 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

10.2 Alpi Ticinesi e del Verbano

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 10 Alpi Lepontine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Basodino (3.273 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

10.3 Alpi dell'Adula

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 10 Alpi Lepontine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Adula (3.402 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

11.1 Prealpi Comasche

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 11 Prealpi Luganesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pizzo di Gino (2.245 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

11.2 Prealpi Varesine

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 11 Prealpi Luganesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Tamaro (1967 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.1 Alpi del Platta

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Piz Platta (3.392 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.3 Alpi del Bernina

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Piz Bernina (4.049 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.4 Alpi di Livigno

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima de‘ Piazzi (3.439 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.5 Alpi della Val Müstair

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Piz Sesvenna (3.204 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

16.1 Alpi Venoste

Ιταλικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 16 Alpi Retiche orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Wildspitze (3.768 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

16.2 Alpi dello Stubai

Ιταλικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 16 Alpi Retiche orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Zuckerhütl (3.507 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

16.3 Alpi Sarentine
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 16 Alpi Retiche orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hirzer (2.781 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

17.1 Alpi della Zillertal

Αυστριακές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 17 Alpi dei Tauri occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochfeiler (3.510 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

17.2

Αυστριακές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 17 Alpi dei Tauri occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Großglockner (3.798 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

17.3 Alpi Pusteresi

Αυστριακές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 17 Alpi dei Tauri occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Großvenediger (3.666 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

17.4 Gruppo del Kreuzeck

Ιταλικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 17 Alpi dei Tauri occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochgall (3.436 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

28.2 Alpi della Val di Non
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 28 Alpi Retiche meridionali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Punta di Quaira (2.752 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

28.3 Alpi dell'Adamello e della Presanella
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 28 Alpi Retiche meridionali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Presanella (3.556 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

28.4 Dolomiti di Brenta
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 28 Alpi Retiche meridionali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima Tosa (3.173 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

29.1 Alpi Orobie
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 29 Alpi e Prealpi Bergamasche

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Concarena (2.549 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

29.2 Prealpi Bergamasche
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 29 Alpi e Prealpi Bergamasche

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pizzo di Coca (3.052 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

30.1 Prealpi Bresciane
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 30 Prealpi Bresciane e Gardesane

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Colombine (2.215 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

30.2 Prealpi Gardesane
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 30 Prealpi Bresciane e Gardesane

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Cadria (2.254 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.1 Dolomiti di Sesto, di Braies e d'Ampezzo
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Antelao (3.264 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.2 Dolomiti di Zoldo
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Civetta (3.220 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.3 Dolomiti di Gardena e di Fassa
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Marmolata (3.343 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.4 Dolomiti di Feltre e delle Pale di San Martino
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Vezzana (3.192 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.5 Dolomiti di Fiemme
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima d‘Asta (2.847 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

32.1 Prealpi Vicentine
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 32 Prealpi Venete

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima Dodici (2.336 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

32.2 Prealpi Bellunesi
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 32 Prealpi Venete

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Col Nudo (2.472 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

33.1 Alpi Carniche
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 33 Alpi Carniche e della Gail

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hohe Warte (2.780 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

33.2 Alpi della Gail

Αυστριακές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 33 Alpi Carniche e della Gail

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Große Sandspitze (2.770 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

34.2 Prealpi Giulie

Ιταλικές Άλπεις Σλοβενική Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 34 Alpi e Prealpi Giulie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Plauris (1.958 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

35.1 Caravanche

Ιταλικές Άλπεις Σλοβενική Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 35 Alpi di Carinzia e di Slovenia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochstuhl (2.237 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

35.2 Alpi di Kamnik e della Savinja

Αυστριακές Άλπεις Σλοβενική Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 35 Alpi di Carinzia e di Slovenia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Grintovec (2.558 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
*** MyAlps.net *** Copyright 2023 ***