Άλπεις - Τέσσερις-χιλιάρων

Τέσσερις-χιλιάρων

Χάρτη των 50 υψηλότερο κορυφών των Αλπεων.

Πόσες κορυφές των Άλπεων έχει ύψος πάνω από 4000 m; UIAA προσδιορίσει μια λίστα με 82 «επίσημη» των Άλπεων τεσσάρων-thousander. Η λίστα περιέχει πολλές κορυφές του χαμηλού εξέχουσα θέση. Βάση δεδομένων από Peaklist έτοιμη μια λίστα με τις 50 κορυφές, των οποίων αριστείας είναι περισσότερα από 100 m. Στο μέτρο του δυνατού, τις κορυφές επισημαίνονται με μέγιστη ακρίβεια. Επιλέξτε ένα χάρτη μέσω δορυφόρου, κάνοντας κλικ στο σχετικά με την στενότερη και δείτε μία δορυφορική εικόνα του επιλεγμένου Κορυφής. Δείτε ένα χάρτη της έκτασης, αυτό θα εμφανίσει περισσότερες από το έδαφος.

Τέσσερις-χιλιάρωνπεριγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:όνομα, Διεύθυνση, σύντομη περιγραφή, σύνδεση στο Wikipedia, φωτογραφία.

Τέσσερις-χιλιάρων

4811 Mont Blanc

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
Mont Blanc 4811 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4634 Dufourspitze

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Dufourspitze 4634 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4563 Zumsteinspitze

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Zumsteinspitze 4563 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4554 Signalkuppe

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Signalkuppe 4554 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4545 Dom
Ελβετικές Άλπεις

Dom 4545 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4527 Liskamm

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Liskamm 4527 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4506 Weisshorn
Ελβετικές Άλπεις

Weisshorn 4506 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4491 Täschhorn
Ελβετικές Άλπεις

Täschhorn 4491 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4478 Matterhorn

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Matterhorn 4478 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4465 Mont Maudit

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
Mont Maudit 4465 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4432 Parrotspitze

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Parrotspitze 4432 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4357 Dent Blanche
Ελβετικές Άλπεις

Dent Blanche 4357 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4327 Nadelhorn
Ελβετικές Άλπεις

Nadelhorn 4327 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4314 Grand Combin de Grafeneire
Ελβετικές Άλπεις

Grand Combin de Grafeneire 4314 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4274 Finsteraarhorn
Ελβετικές Άλπεις

Finsteraarhorn 4274 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4248 Mont Blanc du Tacul
Γαλλικές Αλπεις

Mont Blanc du Tacul 4248 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4228 Castor

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Castor 4228 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4221 Zinalrothorn
Ελβετικές Άλπεις

Zinalrothorn 4221 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4215 Pyramide Vincent
Ιταλικές Άλπεις

Pyramide Vincent 4215 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4208 Grandes Jorasses

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
Grandes Jorasses 4208 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4206 Alphubel
Ελβετικές Άλπεις

Alphubel 4206 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4199 Rimpfischhorn
Ελβετικές Άλπεις

Rimpfischhorn 4199 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4195 Aletschhorn
Ελβετικές Άλπεις

Aletschhorn 4195 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4190 Strahlhorn
Ελβετικές Άλπεις

Strahlhorn 4190 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4171 Dent d`Hérens

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
Dent d`Hérens 4171 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4164 Breithorn
Ελβετικές Άλπεις

Breithorn 4164 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4158 Jungfrau
Ελβετικές Άλπεις

Jungfrau 4158 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4139 Breithornzwillinge

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Breithornzwillinge 4139 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4122 Aiguille Verte
Γαλλικές Αλπεις

Aiguille Verte 4122 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4112 Aiguille Blanche de Peuterey
Ιταλικές Άλπεις

Aiguille Blanche de Peuterey 4112 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4107 Mönch
Ελβετικές Άλπεις

Mönch 4107 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4102 Barre des Écrins
Γαλλικές Αλπεις

Barre des Écrins 4102 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4092 Pollux

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
Pollux 4092 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4078 Schreckhorn
Ελβετικές Άλπεις

Schreckhorn 4078 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4063 Ober Gabelhorn
Ελβετικές Άλπεις

Ober Gabelhorn 4063 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4061 Gran Paradiso
Ιταλικές Άλπεις

Gran Paradiso 4061 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4052 Aiguille de Bionnassay

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
Aiguille de Bionnassay 4052 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4049 Piz Bernina
Ελβετικές Άλπεις

Piz Bernina 4049 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4049 Gross Fiescherhorn
Ελβετικές Άλπεις

Gross Fiescherhorn 4049 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4044 Gross Grünhorn
Ελβετικές Άλπεις

Gross Grünhorn 4044 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4042 Lauteraarhorn
Ελβετικές Άλπεις

Lauteraarhorn 4042 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4035 Dürrenhorn
Ελβετικές Άλπεις

Dürrenhorn 4035 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4027 Allalinhorn
Ελβετικές Άλπεις

Allalinhorn 4027 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4025 Hinter Fiescherhorn
Ελβετικές Άλπεις

Hinter Fiescherhorn 4025 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4023 Weissmies
Ελβετικές Άλπεις

Weissmies 4023 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4015 Dôme de Rochefort

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
Dôme de Rochefort 4015 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4013 Dent du Géant

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
Dent du Géant 4013 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4010 Lagginhorn
Ελβετικές Άλπεις

Lagginhorn 4010 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4001 Aiguille de Rochefort

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
Aiguille de Rochefort 4001 m

Τέσσερις-χιλιάρων

4000 Les Droites
Γαλλικές Αλπεις

Les Droites 4000 m

*** MyAlps.net *** Copyright 2023 ***