Άλπεις - Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

Εδώ είναι ένα χάρτη της η γεωγραφική κατανομή των Αλπεων, που είναι συνεπής με την ταξινόμηση SOIUSA.
Wikipedia: SOIUSA

Δεν πρόκειται για μια απλή ανάλυση ανά χώρα: αυστριακών Αλπεων, ελβετικές? Αλπεις, γαλλικές Αλπεις, ιταλική Άλπεις, βαυαρικές Άλπεις και τις Αλπεις σλοβενική. Αυτό είναι ένα χάρτη της γεωγραφική διαίρεση, σύμφωνα με την ταξινόμηση των SOIUSA οι Αλπεις. Ανεπτυγμένες δεδομένα περιλαμβάνουν 5 μεγάλες αλυσίδες, 36 ομάδες και υποομάδες 132. Ορεινές υποομάδες περιγράφονται από τα παρακάτω: όνομα η υποομάδα (ορεινή περιοχή), το όνομα της ομάδας, το όνομα της κύριας αλυσίδας, φωτογραφία του ψηλότερο βουνό, και όνομα και το ύψος του ψηλότερο βουνό, καθώς και συνδέσεις σε πληροφορίες στη σελίδα wikipedia.

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορίαπεριγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:όνομα, τμήμα, αλυσίδα, υψηλότερη κορυφωθεί στο, σύνδεση στο Wikipedia, φωτογραφία.

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

01.1 Prealpi Liguri
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 01 Alpi Liguri

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Armetta (1.739 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

01.2 Alpi del Marguareis

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 01 Alpi Liguri

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Punta Marguareis (2.651 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

02.1 Alpi Marittime

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 02 Alpi Marittime e Prealpi di Nizza

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Argentera (3.297 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

02.2 Prealpi di Nizza

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 02 Alpi Marittime e Prealpi di Nizza

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Férion (1.412 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

03.1 Alpi di Provenza
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 03 Alpi e Prealpi di Provenza

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Téte de l‘Estrop (2.961 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

03.2 Prealpi di Digne
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 03 Alpi e Prealpi di Provenza

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Les Monges (2.115 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

03.3 Prealpi di Grasse
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 03 Alpi e Prealpi di Provenza

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Puy de Rent (1 996 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

03.4 Prealpi di Vaucluse
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 03 Alpi e Prealpi di Provenza

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Mont Ventoux (1.912 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

04.1 Alpi del Monviso

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 04 Alpi Cozie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monviso (3.841 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

04.2 Alpi del Monginevro

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 04 Alpi Cozie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pic de Rochebrune (3.324 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

04.3 Alpi del Moncenisio

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 04 Alpi Cozie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pierre Menue (3.505 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

05.1 Alpi delle Grandes Rousses e delle Aiguilles d'Arves
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 05 Alpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Aiguilles d‘Arves (3.514 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

05.2 Catena di Belledonne
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 05 Alpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Belledonne (2.977 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

05.3 Massiccio des Écrins
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 05 Alpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Barre des écrins (4.102 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

05.4 Massiccio del Taillefer
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 05 Alpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Taillefer (2.857 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

05.5 Massiccio del Champsaur
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 05 Alpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Vieux Chaillol (3.163 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

05.6 Massiccio dell'Embrunais
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 05 Alpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Têtes des Soulaures (3.179 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

05.7 Monti orientali di Gap
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 05 Alpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Mont Colombis (1.733 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

06.1 Prealpi del Devoluy
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 06 Prealpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: l‘Obiou (2.790 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

06.2 Prealpi occidentali di Gap
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 06 Prealpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Montagne de Céüse (2.016 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

06.3 Prealpi del Vercors
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 06 Prealpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Grand Veymont (2.346 m s.l.m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

06.4 Prealpi del Diois
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 06 Prealpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Montagne de Belle-Motte(1.952 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

06.5 Prealpi delle Baronnies
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 06 Prealpi del Delfinato

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Montagne de Chamouse (1.532 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.1 Alpi di Lanzo e dell'Alta Moriana

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Punta di Charbonnel (3.760 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.2 Alpi della Vanoise e del Grand Arc
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Grande Casse (3.855 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.3 Alpi della Grande Sassière e del Rutor

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Aiguille de la Grande Sassi?re (3.751 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.4 Alpi del Gran Paradiso
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Gran Paradiso (4.061 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.5 Alpi del Monte Bianco

Ιταλικές Άλπεις Γαλλικές Αλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Bianco (4.810 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

07.6 Alpi del Beaufortain
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 07 Alpi Graie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Roignais (2.995 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

08.1 Catena delle Aiguilles Rouges
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 08 Prealpi di Savoia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Belvéd?re (2.965 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

08.2 Prealpi del Giffre

Γαλλικές Αλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 08 Prealpi di Savoia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Haute Cime des Dents du Midi (3.257 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

08.3 Prealpi dello Sciablese

Γαλλικές Αλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 08 Prealpi di Savoia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hauts-Forts (2.466 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

08.4 Prealpi dei Bornes
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 08 Prealpi di Savoia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pointe Percée (2.750 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

08.5 Prealpi dei Bauges
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 08 Prealpi di Savoia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Arcalod (2.217 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

08.6 Prealpi della Chartreuse
Γαλλικές Αλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 08 Prealpi di Savoia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Chamechaude (2.082 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.1 Alpi del Grand Combin

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Grand Combin de Grafeneire (4.314 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.2 Alpi del Weisshorn e del Cervino

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Weisshorn (4.505 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.3 Alpi del Monte Rosa

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Punta Dufour (4.634 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.4 Alpi Biellesi e Cusiane
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Mars (2.600 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

09.5 Alpi del Mischabel e del Weissmies

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 09 Alpi Pennine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Weissmies (4.023 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

10.1 Alpi del Monte Leone e del San Gottardo

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 10 Alpi Lepontine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Leone (3.552 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

10.2 Alpi Ticinesi e del Verbano

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 10 Alpi Lepontine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Basodino (3.273 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

10.3 Alpi dell'Adula

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 10 Alpi Lepontine

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Adula (3.402 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

11.1 Prealpi Comasche

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 11 Prealpi Luganesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pizzo di Gino (2.245 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

11.2 Prealpi Varesine

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 11 Prealpi Luganesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Tamaro (1967 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

12.1 Alpi Urane
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 12 Alpi bernesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Dammastock (3.630 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

12.2 Alpi bernesi iss
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 12 Alpi bernesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Finsteraarhorn (4.275 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

12.3 Alpi di Vaud
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 12 Alpi bernesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Les Diablerets che raggiunge (3.210 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

13.1 Alpi Urano-Glaronesi
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 13 Alpi Glaronesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Oberalpstock (3.328 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

13.2 Alpi Glaronesi iss
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 13 Alpi Glaronesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: TÖdi (3.614 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

14.1 Prealpi di Vaud e Friburgo
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 14 Prealpi svizzere

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Gummfluh (2458 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

14.2 Prealpi Bernesi
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 14 Prealpi svizzere

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Schilthorn (2.970 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

14.3 Prealpi di Lucerna e di Untervaldo
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 14 Prealpi svizzere

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pilatus (2.118 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

14.4 Prealpi di Svitto e di Uri
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 14 Prealpi svizzere

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Rigi (1.797 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

14.5 Prealpi di Appenzello e di San Gallo
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-occidentali
τμήμα: 14 Prealpi svizzere

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Säntis (2.502 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.1 Alpi del Platta

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Piz Platta (3.392 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.2 Alpi dell'Albula
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Piz Kesch (3.418 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.3 Alpi del Bernina

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Piz Bernina (4.049 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.4 Alpi di Livigno

Ιταλικές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima de‘ Piazzi (3.439 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.5 Alpi della Val Müstair

Ελβετικές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Piz Sesvenna (3.204 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.6 Alpi del Silvretta, del Samnaun e del Verwall

Ελβετικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Piz Linard (3.411 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.7 Alpi del Plessur
Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Aroser Rothorn (2.980 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

15.8 Catena del Rätikon

Αυστριακές Άλπεις Ελβετικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 15 Alpi Retiche occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Schesaplana (2.964 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

16.1 Alpi Venoste

Ιταλικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 16 Alpi Retiche orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Wildspitze (3.768 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

16.2 Alpi dello Stubai

Ιταλικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 16 Alpi Retiche orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Zuckerhütl (3.507 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

16.3 Alpi Sarentine
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 16 Alpi Retiche orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hirzer (2.781 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

17.1 Alpi della Zillertal

Αυστριακές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 17 Alpi dei Tauri occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochfeiler (3.510 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

17.2

Αυστριακές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 17 Alpi dei Tauri occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Großglockner (3.798 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

17.3 Alpi Pusteresi

Αυστριακές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 17 Alpi dei Tauri occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Großvenediger (3.666 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

17.4 Gruppo del Kreuzeck

Ιταλικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 17 Alpi dei Tauri occidentali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochgall (3.436 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

18.1 Tauri di Radstadt
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 18 Alpi dei Tauri orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Mölltaler Polinik (2.784 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

18.2 Tauri di Schladming e di Murau
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 18 Alpi dei Tauri orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Weißeck (2.711 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

18.3 Tauri di Wölz e di Rottenmann
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 18 Alpi dei Tauri orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochgolling (2.862 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

18.4 Tauri di Seckau
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 18 Alpi dei Tauri orientali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Rettlkirchspitze (2.475 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

19.1 Alpi della Gurktal
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 19 Alpi di Stiria e Carinzia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Eisenhut (2.441 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

19.2 Alpi della Lavanttal
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 19 Alpi di Stiria e Carinzia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Zirbitzkogel (2.396 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

20.1 Prealpi nord-occidentali di Stiria
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 20 Prealpi di Stiria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Ameringkogel (2.184 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

20.2 Prealpi sud-occidentali di Stiria

Αυστριακές Άλπεις Σλοβενική Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 20 Prealpi di Stiria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Großer Speikkogel (2.140 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

20.3 Prealpi centrali di Stiria
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 20 Prealpi di Stiria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Stuhleck (1.782 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

20.4 Prealpi orientali di Stiria

Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Centro-orientali
τμήμα: 20 Prealpi di Stiria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Wechsel (1.743 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

21.1 Alpi della Lechtal
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 21 Alpi Calcaree Nordtirolesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Parseierspitze (3.036 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

21.2 Monti delle Lechquellen
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 21 Alpi Calcaree Nordtirolesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Große Wildgrubenspitze (2.753 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

21.3 Monti di Mieming e del Wetterstein

Αυστριακές Άλπεις Βαυαρικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 21 Alpi Calcaree Nordtirolesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Zugspitze (2.962 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

21.4 Monti del Karwendel

Αυστριακές Άλπεις Βαυαρικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 21 Alpi Calcaree Nordtirolesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Birkkarspitze (2.749 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

21.5 Alpi di Brandenberg
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 21 Alpi Calcaree Nordtirolesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochiss (2.299 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

21.6 Monti del Kaiser
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 21 Alpi Calcaree Nordtirolesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Ellmauer Halt (2.344 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

22.1 Prealpi di Bregenz
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 22 Alpi Bavaresi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Glatthorn (2134 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

22.2 Alpi dell'Algovia

Βαυαρικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 22 Alpi Bavaresi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Großer Krottenkopf (2.657 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

22.3 Alpi dell'Ammergau

Βαυαρικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 22 Alpi Bavaresi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Daniel (2.340 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

22.4 Alpi del Wallgau
Βαυαρικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 22 Alpi Bavaresi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Krottenkopf (2.086 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

22.5 Alpi del Mangfall

Βαυαρικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 22 Alpi Bavaresi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hinteres Sonnwendjoch (1.986 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

22.6 Alpi del Chiemgau

Βαυαρικές Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 22 Alpi Bavaresi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Sonntagshorn (1.961 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

23.1 Prealpi del Tux
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 23 Alpi Scistose Tirolesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Lizumer Reckner (2.884 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

23.2 Alpi di Kitzbühel
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 23 Alpi Scistose Tirolesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Kreuzjoch (2.558 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

24.1 Monti dello Stein
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 24 Alpi Settentrionali Salisburghesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Birnhorn (2.634 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

24.2 Alpi scistose salisburghesi
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 24 Alpi Settentrionali Salisburghesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hundstein (2.117 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

24.3 Alpi di Berchtesgaden

Αυστριακές Άλπεις Βαυαρικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 24 Alpi Settentrionali Salisburghesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: HochkÖnig (2.941 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

24.4 Monti di Tennen
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 24 Alpi Settentrionali Salisburghesi

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Raucheck (2.430 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

25.1 Monti del Dachstein
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 25 Alpi del Salzkammergut e dell'Alta Austria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hoher Dachstein (2.995 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

25.2 Monti del Salzkammergut
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 25 Alpi del Salzkammergut e dell'Alta Austria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Gamsfeld (2.027 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

25.3 Monti Totes
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 25 Alpi del Salzkammergut e dell'Alta Austria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Großer Priel (2.515 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

25.4 Prealpi dell'Alta Austria
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 25 Alpi del Salzkammergut e dell'Alta Austria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hoher Nock (1.963 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

26.1 Alpi dell'Ennstal
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 26 Alpi Settentrionali di Stiria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochtor (2.369 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

26.2 Alpi Nord-orientali di Stiria
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 26 Alpi Settentrionali di Stiria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochschwab (2.277 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

27.1 Alpi di Türnitz
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 27 Alpi della Bassa Austria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Großer Sulzberg (1.400 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

27.2 Alpi dell'Ybbstal
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 27 Alpi della Bassa Austria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochstadl (1.919 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

27.3 Prealpi Orientali della Bassa Austria
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 27 Alpi della Bassa Austria

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Schöpfl (893 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

28.1 Alpi dell'Ortles
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Nord-orientali
τμήμα: 28 Alpi Retiche meridionali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Ortler (3.905 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

28.2 Alpi della Val di Non
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 28 Alpi Retiche meridionali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Punta di Quaira (2.752 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

28.3 Alpi dell'Adamello e della Presanella
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 28 Alpi Retiche meridionali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Presanella (3.556 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

28.4 Dolomiti di Brenta
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 28 Alpi Retiche meridionali

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima Tosa (3.173 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

29.1 Alpi Orobie
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 29 Alpi e Prealpi Bergamasche

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Concarena (2.549 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

29.2 Prealpi Bergamasche
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 29 Alpi e Prealpi Bergamasche

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Pizzo di Coca (3.052 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

30.1 Prealpi Bresciane
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 30 Prealpi Bresciane e Gardesane

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Colombine (2.215 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

30.2 Prealpi Gardesane
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 30 Prealpi Bresciane e Gardesane

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Cadria (2.254 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.1 Dolomiti di Sesto, di Braies e d'Ampezzo
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Antelao (3.264 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.2 Dolomiti di Zoldo
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Civetta (3.220 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.3 Dolomiti di Gardena e di Fassa
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Marmolata (3.343 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.4 Dolomiti di Feltre e delle Pale di San Martino
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Vezzana (3.192 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

31.5 Dolomiti di Fiemme
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 31 Dolomiti

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima d‘Asta (2.847 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

32.1 Prealpi Vicentine
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 32 Prealpi Venete

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima Dodici (2.336 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

32.2 Prealpi Bellunesi
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 32 Prealpi Venete

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Col Nudo (2.472 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

33.1 Alpi Carniche
Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 33 Alpi Carniche e della Gail

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hohe Warte (2.780 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

33.2 Alpi della Gail

Αυστριακές Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 33 Alpi Carniche e della Gail

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Große Sandspitze (2.770 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

33.3 Prealpi Carniche
Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 33 Alpi Carniche e della Gail

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Cima dei Preti (2.706 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

34.1 Alpi Giulie
Σλοβενική Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 34 Alpi e Prealpi Giulie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Triglav (2.864 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

34.2 Prealpi Giulie

Ιταλικές Άλπεις Σλοβενική Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 34 Alpi e Prealpi Giulie

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Monte Plauris (1.958 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

35.1 Caravanche

Ιταλικές Άλπεις Σλοβενική Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 35 Alpi di Carinzia e di Slovenia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Hochstuhl (2.237 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

35.2 Alpi di Kamnik e della Savinja

Αυστριακές Άλπεις Σλοβενική Άλπεις Ιταλικές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 35 Alpi di Carinzia e di Slovenia

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Grintovec (2.558 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

36.1 Prealpi Slovene occidentali

Σλοβενική Άλπεις Αυστριακές Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 36 Prealpi Slovene

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Porezen (1.630 m)

Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

36.2 Prealpi Slovene orientali
Σλοβενική Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 36 Prealpi Slovene

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Kum (1.220 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
Ορεινές ομάδες και διαδρομές για πεζοπορία

36.3 Prealpi Slovene nord-orientali
Σλοβενική Άλπεις
αλυσίδα: Alpi Sud-orientali
τμήμα: 36 Prealpi Slovene

υψηλότερη κορυφωθεί στο: Črni Vrh (1.544 m)

διαδρομές για πεζοπορία:

Εμφάνιση χάρτη τουριστικά αξιοθέατα
*** MyAlps.net *** Copyright 2023 ***