Falkert - accommodation

Noclegi  - Heidi-Hotel Falkertsee
Heidi-Hotel Falkertsee
43 4275 7222