Зоопарци

Нека да бъдем честни, очарованието на алпийски пейзажи и романтични замъци не обжалва пред най-младият, като увеселителен парк или зоопарк.

Чрез промяна на изгледа на картата на 'спътник' и да направим максималното увеличение, можете да идентифицирате някои животни.

Зоопарци са описани в следните данни: име, адрес, кратко описание, линк към сайта на обект, фотография.

Любляна зоопарк

Зоопарци

Любляна зоопарк
Ljubljana Zoo
Словенски Алпи
Večna pot 70 ,
Ljubljana,
Словения