Туристическите райони

В Алпите има огромен брой на туристическите региони. Тук са адресите на сайтовете на регионалните туристически бюра.

Най-добрата информация за туристически райони се съдържат в уеб портали регионални туристически бюра. Базата данни на този сайт съдържа връзки към тези сайтове. Място на карта обикновено показва местоположението на регионалните туристически офис. Когато не е възможно да се установи, офиси адрес, място на картата показват, всяко място в селото, който служи като регионален център. Има не само линкове към сайтове на планинските райони, но също така и за градовете, които се считат за да бъдат привлекателни за туристи.

Туристическите райони са описани в следните данни: име, адрес, линк към сайта на обект, фотография.

Камник

Туристическите райони

Камник
Kamnik
Словенски Алпи
Kamnik,
Словения

Любляна

Туристическите райони

Любляна
Ljubljana
Словенски Алпи
Ljubljana,
Словения

Skofja Loka

Туристическите райони

Skofja Loka
Skofja Loka
Словенски Алпи
Skofja Loka,
Словения

Велика планина

Туристическите райони

Велика планина
Velika Planina
Словенски Алпи
Velika Planina,
Словения