A cosmopolitan city in southern France with about 90,000 inhabitants, Avignon is best known for being the Franco Vaticano (French Vatican), the temporary home of the Popes in the 14th century.
Du frågar vad du ska göra i Avignon. Vill du lära känna Avignon. hittar du följande attraktioner:
  • Helgedomar - 1
Nedan är en interaktiv karta, som är märkta attraktioner i Avignon. Under denna karta finns en tabell.. Från kartan kan du stifta bekantskap med placering av objekt Tabellen ger dig grundläggande information om dem.

Avignon

Helgedomar - Franska Alperna
Visa på karta

Avignon, Frankrike

A cosmopolitan city in southern France with about 90,000 inhabitants, Avignon is best known for being the Franco Vaticano (French Vatican), the temporary home of the Popes in the 14th century.
Visa karta över turistattraktioner

Avignon
source: wikipedia/commons