Možete pitati što učiniti u Milano. Želite li upoznati Milano. Naći ćete sljedeće atrakcije:
  • Turistička regija - 1
  • Zabavni parkovi - 1
Ispod se interaktivna karta na kojoj su označene atrakcije Milano. Ispod ove karte je stol.. Iz karte možete upoznati sa lokacijama objekata. U tablici vam pruža osnovne informacije o njima.

Europark Idroscalo Milano

Zabavni parkovi - Talijanskim Alpama
Prikazati na karti

via Rivoltana, 69, 20090 Segrate Milano, Italija

Europark Idroscalo Milano

Milano / Milan

Turistička regija - Talijanskim Alpama
Prikazati na karti

Milano / Milan
source: wikipedia/commons