satova poznatih tvornica
Možete pitati što učiniti u Delemont. Želite li upoznati Delemont. Naći ćete sljedeće atrakcije:
  • Turistička regija - 4
Ispod se interaktivna karta na kojoj su označene atrakcije Delemont. Ispod ove karte je stol.. Iz karte možete upoznati sa lokacijama objekata. U tablici vam pruža osnovne informacije o njima.

Biel/Bienne

Turistička regija - Švicarskim Alpama
Prikazati na karti

Švajcarska

Grad jezero Biel. Stari Grad. Park na jezeru Biel.
Pokaži karta mjesta turističkih atrakcija

Biel/Bienne
source: wikipedia/commons

Delemont

Turistička regija - Švicarskim Alpama
Prikazati na karti

Švajcarska

satova poznatih tvornica
Pokaži karta mjesta turističkih atrakcija

Delemont
source: wikipedia/commons

Solothurn

Turistička regija - Švicarskim Alpama
Prikazati na karti

Hauptgasse 69, 4500 Solothurn, Švajcarska

švicarski grad baokowe najbolje.
Pokaži karta mjesta turističkih atrakcija

Solothurn
source: wikipedia/commons

Weissenstein

Turistička regija - Švicarskim Alpama
Prikazati na karti

Švajcarska

Peak Prekrasan pogled s vrha Švicarske.
Pokaži karta mjesta turističkih atrakcija

Weissenstein
source: wikipedia/commons