Možete pitati što učiniti u Bad Schallerbach Eurothermen Resort. Želite li upoznati Bad Schallerbach Eurothermen Resort. Naći ćete sljedeće atrakcije:
  • Termalne kupke & Spa - 1
  • Vrtovi - 1
Ispod se interaktivna karta na kojoj su označene atrakcije Bad Schallerbach Eurothermen Resort. Ispod ove karte je stol.. Iz karte možete upoznati sa lokacijama objekata. U tablici vam pruža osnovne informacije o njima.

Bad Schallerbach Eurothermen Resort

Termalne kupke & Spa - Austrijskim Alpama
Prikazati na karti

Promenade 1, A-4701 Bad Schallerbach, Austrija


Pokaži karta mjesta turističkih atrakcija

Bad Schallerbach Eurothermen Resort

Zoo Schmiding

Vrtovi - Austrijskim Alpama
Prikazati na karti

Zoo Schmiding
source: wikipedia/commons