Ptáte se, co dělat v Avignon. Chcete prozkoumat Avignon. Najdete zde tyto zajímavosti:
  • Svatyně - 1
Níže je interaktivní mapa, na které je vyznačena atrakcí v Avignon. Pod mapou je pole.. Z mapy se můžete dozvědět umístění objektů. V tabulce si můžete přečíst základní informace o nich.

Avignon

Svatyně - Francouzské Alpy
Ukázat na mapě

Avignon
source: wikipedia/commons