Светилища

Места на поклонение, исторически манастири и църкви.

Красотата и грубостта на пейзажа до планина ни поканва към отражение. Затова има немалко от светилищата.

Светилища са описани в следните данни: име, адрес, кратко описание, линк към сайта на обект, фотография.

Cerkev sv. Trojice

Светилища - Словенски Алпи
Покаже на картата

Slovenska cesta 21, 1000 Ljubljana, Словения